ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

  
Харківський національний університет радіоелектроніки - один з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні. ХНУРЕ заснований ще в 1930 році. У наш час ХНУРЕ - це динамічно розвивається ВНЗ. Науково-педагогічний і науково-технічний потенціал ХНУРЕ у сфері радіоелектроніки, інформаційних технологій, телекомунікацій та обчислювальної техніки значно перевершує подібні навчальні заклади в Україні та СНД. Сьогодні в ХНУРЕ навчається понад 12000 студентів, які здобувають освіту за сорока спеціальностями. Харківський інститут радіоелектроніки в числі перших серед ВНЗ України розвинув і впровадив дистанційні методи навчання. За ініціативою ХНУРЕ для об'єднання і координації взаємодії з іншими навчальними закладами в нашій країні та країнах СНД створена асоціація дистанційної освіти. Коштовністю Харківського національного університету радіолектронікі є викладачі високої кваліфікації. Серед них - близько 170 докторів наук і професорів, понад чотириста кандидатів наук і доцентів. Високоякісне навчання і розвинені міжнародні зв'язки ХНУРЕ надають студентам, аспірантам та викладачам можливість пройти навчання та стажування в престижних університетах по всьому світу.

 ХНУРЕ є координаційним центром розвитку науки в галузі радіоелектроніки. Наукові досягнення ХНУРЕ придбали популярність не тільки в нашій країні, але і за її межами. Харківський національний університет радіоелектроніки за роки незалежності України сформував більше половини з трьох десятків відомих наукових шкіл. На базі університету здійснює свою діяльність Міжнародна академія наук прикладної радіоелектроніки, заснована в Харкові в 1992 році.


НАУКОВА  БІБЛІОТЕКА ХНУРЕ


Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки - сучасний центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів вищого навчального закладу, сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, розвитку здібностей користувачів до самоосвіти та адаптації в інформаційному суспільстві, гармонійному розвитку особистості, залученню студентів та співробітників університету до скарбів української та світової культури.Бібліотека ХНУРЕ є учасником корпоративних проектів, завдяки чому користувачі мають доступи до світових баз даних, онлайнових періодичним виданням і різних інформаційних ресурсів інших бібліотек і організацій:

     Інформатіо-консорціум (всеукраїнський)
     ElibUkr (всеукраїнський)         "Електронна бібліотека України"
     Єдина картка читача бібліотек вузів Харкова
     Зведений каталог Харкова
     Метабібліографія Харківщини
     Віртуальна довідкова служба    Харкова